Do góry

Ludzie

„W Teatrze Forum nigdy nie należy narzucać ludziom żadnej ideologii. W Teatrze Forum nie wygłasza się kazań, Teatr Forum nie jest dogmatyczny i nie próbuje manipulować ludźmi. W najlepszym razie uwalnia on widzów-aktorów. Pobudza ich do działania, czyni z nich aktorów. A aktorem jest każdy, kto gra, kto działa".

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów.