Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Be Your Best Friend

Ta publikacja to efekt pracy uczestników projektu "Be Your Best Friend”, który został sfinansowany przez program Erasmus+ Młodzież.

...

Publikacja zawiera baśnie i opowiadania stworzone i spisane przez osoby zaangażowane we współpracę z Fundacją Drama Way - aktorów, nauczycieli, edukatorów, trenerów dramy. Pomysł wspólnego pisania powstał z potrzeby wykorzystania krótkich, acz bogatych w treść i metafory baśni/ opowiadań do prowadzenia warsztatów dramowych.

...

Teatr Zaangażowany Społecznie w Polsce. Teoria i praktyka. Pod redakcją Aldony Żejmo-Kudelskiej i Katarzyny Błachiewicz-Korygi.

Niniejsza publikacja jest pierwszą polską próbą zebrania w jednym miejscu zarówno teorii, jak i praktyki najbardziej popularnych nurtów Teatru Zaangażowanego Społecznie w Polsce - Teatru Forum i Teatru ze Społecznością. Częścią tej publikacji jest również rozmowa z praktykami TZS, którzy w szczery i otwarty sposób dzielą się swoim, nie zawsze łatwym, doświadczeniem.

...

Publikacja zawiera opisy warsztatów wykorzystujących ćwiczenia Augsto Boala. Osoby prowadzące warsztaty uczestniczyły w szkoleniu pt. Boal in practice prowadzonym przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w 2021 roku, w Supraślu. W ramach opisywanych warsztatów dzielą się swoim doświadczeniem używania technik "Boalowych" z różnymi grupami i w bardzo różnych kontekstach.

...

Niniejszy artykuł jest inspirowany lekturą książki „Theatre for change” Roberta J. Landy i Davida T. Montgomery.  Jednym z elementów ww. publikacji są rozmowy profesjonalistów na temat teatru zaangażowanego społecznie; próba definicji pojęcia „applided theatre”, odnalezienia w nim tych jakości, które dla każdego z rozmówców są w trakcie pracy najważniejsze.

...

W ramach warszawskiej części IV edycji projektu Art Generacje działały dwie międzypokoleniowe grupy: bielańska, pracująca w dwóch etapach (jesień-zima 2017 i zima-wiosna 2018) oraz mokotowska, pracująca w jednym etapie (zima-wiosna 2018).W obu wypadkach zadaniem prowadzących było doprowadzenie do tego, by ich grupy stworzyły wydarzenie artystyczne – spektakl wokół tematyki szeroko rozumianej pa

...

W swoim artykule autorka przedstawia możliwości wykorzystania metody dramy na lekcjach języka polskiego.

Artykuł napisany przez Absolwentkę Szkoły Trenerów Dramy, Joannę Karpińską. 

...

Artykuł Marty Skorczyńskaiej napisany w oparciu o pracę zaliczeniową w ramach V Edycji Szkoły Trenerów Dramy. Autorka wskazuje na ciało w ruchu jako moment wyjściowy w procesie uczenia się i eksploruje koncepcje „embodied learning”. Ukazuje edukacyjne znaczenie rozgrzewek fizycznych w dramie, które zwracają uwagę, że mam ciało i jestem ciałem.

...

W niniejszym artykule autorka ukazuje dramę jako metodę edukacyjną, której istotą jest działanie i doświadczanie.

Artykuł został napisany przez Absolwentkę Szkoły Trenerów Dramy Sonię Ruszkowską.

...

Artykuł traktuje o  wykorzystaniu metody teatru w pedagogice resocjalizacyjnej na przykładzie Teatru Moralnego Niepokoju, który działa od wielu lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie. Grupa realizuje własne spektakle poruszające tematy etyczno-społeczne.

...