Do góry

Organizacja

Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury
biuro@dramaway.pl
+48 607937719
www.fundacja.dramaway.pl

Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury została powołana w marcu 2011 przez osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą metodą dramy w obszarze kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju osobistego. Fundatorzy połączyli swe siły aby tworzyć i wspierać niekomercyjne projekty, w których drama i teatr służą podniesieniu jakości życia ich uczestników - szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych i defaworyzowanych. Zespół Fundacji tworzą osoby, które w działania na rzecz innych zaangażowały swoją pasję, energię twórczą, ale także wysokie umiejętności i kwalifikacje.